CLUBS

Your club stand at SMC

Scale Model Challenge is a show for all categories of plastic scale modelling, figure painting and more, and you are invited to take part in SMC 2017 with a club stand or as a private exhibitor.

Due to a drastic change in the lay out of the show we have less club tables available and for this reason we have allocated a maximum of 4 tables per club.

PLEASE NOTE : SMC  is a two day show and reservations are possible for both days only.

 

Jullie clubstand op SMC

Scale Model Challenge is een beurs voor alle vormen van plastic modelbouw, figuurschilderen en meer en alle modelbouwers en figuurschilders zijn uitgenodigd om aan SMC 2017 met een clubstand of als individuele exposant deel te nemen.

Vanwege een drastische aanpassing in de opzet van SMC zijn er minder clubtafels beschikbaar dan voorheen en daarom is het maximale aantal tafels per club op 4 gesteld.

LET OP: SMC is een tweedaags evenement en je kunt alleen een stand voor beide dagen reserveren.

Eurer Clubstand auf SMC

Scale Model Challenge ist eine Ausstellung für Plastik Modellbau aller Art, Figurenmahler und mehr und ihr seit herzlichst eingeladen um mit einem Clubstand oder als Privataussteller teil zu nehmen an SMC 2017.

Wegen eine drastische Änderung in der Layout von SMC gibt es weniger Clubtische zu verteilen und stehen pro Club maximal 4 Tische zur Verfügung.

ACHTUNG BITTE: SMC ist eine zwei-tägige Ausstellung und man kann nur ein Stand für beide Tage reservieren.

CLUBS & PRIVATE DISPLAYS PRESENT AT SMC 2017

AGMF (D)
AMAC 35 (FR)
Amay Model Club (B)
AMC Braine L´Alleud  (B)
AMSS (B)
Association Cerbere (FR)
BBSB (D)
Belgian Scale Modellers Club (BSMC) (B)
Bouwgroep Breda (NL)
British Flat Figure Society (UK)
Chestnut Ink (FR)
Club C’ Mafig (FR)
Crash ‘n’ Bashers (NL)
Duisburger Kartonmodellbauverein (D)
FHM 39-45 (D)
Hired Guns (NL)
IG Alleskleber (D)
IMM (D)
IPMS Nederland (NL)
IPMS Swidnica (PL)
IPMS Tienen-MG 84 (B)
Kellerwerft Community (D)
KlimBim by Anja Soeren (D)
KMK (B)
Les Fêlés du Modélisme (B)
MAFVA Cambridge (UK)
MAFVA South Wales (UK)

 

Maquette Club de la Hem (B)
MBC Camouflage (D)

MC Willebroek (B)
Modelbouwclub Halle (B) 
Modelbouwclub Limburg (NL)
Modelbouwgroep Woerden (NL)
Modelbouwvereniging Leuven (B)
Model Monkeys (NL)
Modellbaufreunde Niederrhein (D)
Modellbaufreunde Siegen (D)
ModellbauGilde.de (D)
Modellbauteam Düsseldorf (D)
Mosonmagyaróvári Makettező Klub (H)
Moveleo (B)
Olive Drab Factory (D)
Plastickit (NL)
Roeselaarse Modelbouw Vereniging (B)
Scale Knights (CH)
Scale Model Brigade (D)
Shepway Military Modelling Society (UK)
Tankaf’R (F)
The Friday Knights (NL)
Twenot (NL)
Twenot Zuid Holland Zuid (NL)
Varsity In Scale (D)
VMF-’06 The German Gamblers (D)
VMWH (NL)
Warpaints (FR)

READ THIS FIRST!

Important to know before registering your club stand for SMC 2017: 

 • SMC is a two day show and club stands can only be reserved for both days. One day attendance with a club stand is not possible. You are required to keep the same number of tables for both days.
 • Build up for clubs is on 21st of October, 2017 between 08:00 and 9:45 hrs. You can also build up your club stand on Friday, 20th October between 14:00 and 18:00 hrs, but only after consulting the organization about via email.
 • All club stands will have access to power supply. Please bring your own extension cords.
 • Clubs are requested no to break down their stands before the start of the awards ceremony on Sunday which is scheduled for 15:30hrs.
 • Maximum available number of tables for each club stand is 4 tables. One table measures 130×65 cms.
 • The number of free admission tickets for each club will always be in accordance with the size of your club stand, according to the following key:

1 table: maximum 3 tickets/day
2 tables: maximum 4 tickets/day
3 tables: maximum 5 tickets/day
4 tables: maximum 6 tickets/day

 • Free admission tickets are for your club members only. Misappropriation of these tickets is not allowed.
 • The organizers have the right to amend the number of free admission tickets as well as the requested number of tables according to available space.
 • At SMC, clubs are not permitted to sell any modelling stocks on their stands. The only exceptions to this rule are back issues of magazines and the sales of finished models. Please respect our traders.
 • For selling surplus modelling stocks we refer to our Vintage Market at SMC.
LEES DIT EERST!

Belangrijk om te weten voor je als club inschrijft voor SMC 2017:

 • SMC is een volledig tweedaags event en clubstands kunnen alleen voor beide dagen worden gereserveerd. Reserveringen voor één dag zijn niet mogelijk. Het aantal tafels voor je stand is ook op beide dagen gelijk.
 • Opbouw voor clubs is op alleen op 21 oktober 2017 van 08:00 tot 9:45 uur mogelijk. Je kunt ook op vrijdag 20 oktober opbouwen, tussen 14:00 en 18:00 uur, maar alleen na overleg met de organisatie.
 • Alle clubstands hebben stroomvoorziening. Zorg zelf wel voor verlengkabels en stekkerdozen.
 • Wij stellen het op prijs als je de clubstand niet afbreekt tot aan de prijsuitreiking op zondag die om 15:30 uur is gepland.
 • Per club stellen wij maximaal 4 tafels standruimte ter beschikking. Eén tafel is 130x65cm
 • Het aantal gratis toegangsbewijzen per club is altijd in overeenstemming met het aantal gereserveerde tafels, en volgens de volgende verdeelsleutel:

1 tafel: maximaal 3 tickets/dag
2 tafels: maximaal 4 tickets/dag
3 tafels: maximaal 5 tickets/dag
4 tafels: maximaal 6 tickets/dag

 • Gratis toegang is alleen bedoeld voor jullie eigen clubleden. Oneigenlijk gebruik van de gratis toegangsbewijzen is niet toegestaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om zowel het aantal gratis toegangsbewijzen als het aantal gewenste tafels aan te passen aan de beschikbare ruimte.
 • Op SMC is het voor clubs niet toegestaan om actief modelbouwartikelen op de clubstand te verkopen. Uitzonderingen hierop zijn oude uitgaven van tijdschriften en modellen die afgebouwd zijn. Je wordt vriendelijk verzocht om onze handelaren te respecteren.
 • Voor verkoop van overtollige modelbouwspullen verwijzen we je naar de Vintage Market op SMC.
BITTE ERST LESEN!

Wichtig um zu wissen bevor ihr euren Club für SMC 2017 anmeldet:

 • SMC ist eine 2-Tägige Ausstellung und Clubstände sind ausschließlich für beide Tage zu reservieren. Reservieren für ein Tag ist nicht möglich. An beide Tage hat euer Clubstand auch die gleiche Menge Tische.
 • Standaufbau für Clubs ist nur am 21. Oktober zwischen 08:00 und 9:45 Uhr möglich. Aufbau am Freitag den 20. Oktober ist ebenfalls möglich zwischen 14:00 und 18:00 Uhr aber bitte nur nach Beratung mit der SMC Organisation
 • Alle Clubstände haben Elektrizität zur Verfügung. Wir bitten euch um selbst für Verlängerungskabel und Steckdosen zu sorgen
 • Wir bitten alle Vereine der Clubstand nicht während der Preisverleihung am Sontag ab zu brechen.
 • Pro Verein stehen maximal 4 Tische Standraum zur Verfügung. Ein Tisch ist 130×65 cm.
 • Die Zahl der Freikarten ist immer im Verhältnis mit der Menge Tische eures Standes, laut folgendem Schlüssel:

1 Tisch: maximal 3 Tickets/Tag
2 Tische: maximal 4 Tickets/ Tag
3 Tische: maximal 5 Tickets/ Tag
4 Tische: maximal 6 Tickets/ Tag

 • Freikarten sind nur für euer Clubmitglieder gemeint. Unsachgemäße Verwendung der Karten ist nicht gestattet.
 • Die Organisation behält das Recht die Zahl der freien Eintrittskarten und  die Menge von reservierten Tische an dem verfügbaren Platz an zu passen.
 • Auf SMC ist es für Vereine nicht gestattet um aktiv Modellbauartikel an dem Clubstand zu verkaufen. Ausnahmen sind alte Ausgaben von Zeitschriften und Fertigmodelle. Wir bitten jeder unsere Händler zu respektieren.
 • Für Verkauf von überschüssigen Modellbausachen verweisen wir nach der Vintage Market auf SMC.

ATTENTION!

Tables for clubs are now fully booked. However, if you are interested in a club stand please send a message to clubsmcathotmail.com and we will put you on the waiting list. You will be notified when space becomes available.

Alle clubtafels zijn nu volledig bezet. Als je met je clubstand aan SMC wilt deelnemen, stuur dan een bericht aan clubsmcathotmail.com en en we zullen je op de wachtlijst plaatsen. Je ontvang een bericht zodra er ruimte beschikbaar komt.

Alle Clubtische sind jetzt besetzt. Indem Sie mit einem Clubstand an SMC teilnehmen möchten, schicken Sie bitte ein Email an clubsmcathotmail.com damit Sie auf der Warteliste  kommen. Wir werden Sie davon berichten sobald Platz zur Verfügung kommt.

 • Available club space left 0%

Pin It on Pinterest

Share This